Cinepur / Časopis pro moderní cinefily

Status quo k většinové spokojenosti / Paradoxy a specifika české DVD distribuce

Status quo k většinové spokojenosti / Paradoxy a specifika české DVD distribuce

glosa / Jiří Flígl / 2. 7. 2010 / komentáře (34)

Na český trh s DVD lze nahlížet z mnoha úhlů a pokaždé bude výsledný dojem trochu odlišný. Namísto snadno se nabízejících apokalyptických vizí se tentokrát pokusíme situaci předestřít jako výsledek částečně nekontrolovaného dynamického vývoje, k němuž došlo v posledních letech a v němž stejně formativní roli sehráli distributoři i koncoví uživatelé.

Do roku 2005 byla oblast obchodu s DVD stabilizovaná a ovládaly ho firmy zastupující velká hollywoodská studia či hlavní evropské společnosti. Ceny se držely na absurdně vysoké úrovni, což pomáhalo návratnosti vynaložených prostředků i při nízké prodejnosti. Jeden z impulzů iniciujících změnu přišel s obchodním řetězcem Levné knihy a jeho prvními krůčky na poli vydávání DVD. Na sklonku roku 2004 tak pozornost diváků přilákal klasický titul Sedmá pečeť, především díky na svou dobu výrazně nízké ceně. Nesmělý pokus jasně ukázal, že při dobře nastaveném poměru ceny a počtu vydaných kusů lze filmy distribuovat i za jiných podmínek, než jaké praktikovali velcí distributoři. V roce 2005 na trh vstoupila řada menších firem, které svou nabídkou vyvolávaly příznivá očekávání stran zpestření nabídky filmů. Vedle nových společností jako Filmhouse či Řitka video měl pro budoucí směřování distribuce nejzásadnější vliv návrat devadesátkového distributora Vapet Production, který si jako distribuční kanál zvolil do té doby nemyslitelnou síť novinových stánků.

Nadcházející roky přinesly snížení cen premiérových DVD, řadu nových specializovaných distributorů jako „netuctově“ zaměřenou Zónu či Schwarzkopf vydávající kultovní britské seriály, ale především došlo k ustanovení sítě novinových stánků jako distribučního kanálu využívaného naprosto všemi společnostmi působícími na zdejším trhu. Došlo také k rychlému zavrhnutí původně praktikovaného modelu přibalování disků k časopisům či novinám a na jeho místo nastoupil prodej samostatných DVD v papírových obalech. Zatímco některé společnosti vydávají své filmy výhradně prostřednictvím novinových stánků (a remitendu nabízejí na svých e-shopech), pro některé se tento distribuční kanál stal způsobem znásobení zisků. Nejprve totiž film vydají starou cestou do sítě specializovaných kamenných i internetových obchodů a posléze stejné vydání proženou za zlomkovou cenu novinovými stánky. V současnosti situace dospěla do stádia, které se z jistého pohledu může jevit pesimisticky. V českém prostředí se filmové dílo stalo komoditou v tom nejmateriálnějším smyslu slova. Záplava levných DVD na novinových stáncích ze snímků dělá obdobu pouťových cetek, které dají zákazníkovi chvilkové zabavení, a poté putují do koše, přičemž se od disků neočekává jakákoli technická úroveň či přidaná hodnota nad rámec samotného filmu. Důvody k tomuto statu quo je však třeba hledat na obou stranách ekonomického řetězce, tedy u vydavatelů i zákazníků.

Neochota vydavatelů investovat do kvality disků, lépe řečeno nedostatečná pozornost vůči kvalitě získaných masteringových podkladů, částečně vychází z faktu, že se na českém trhu neprosadil výrazný distributor, který by kvalitu nekompromisně prosazoval, a tím kultivoval zaujaté publikum. Těžko bychom hledali ekvivalent zahraničních společností jako Criterion, Masters of Cinema, Wild Side Video či Mondo Macabro, které nejen že vytvářejí vlastní bonusové materiály, ale také iniciují či přímo organizují vznik nových kvalitních masterů samotných filmů – v tomto ohledu jsou zdejší distributoři pouze prostředníci mezi majiteli práv a zdejšími obchody. Na druhou stranu se jim nelze divit. Stačí vzpomenout na precedent, kdy firma Filmhouse vynaložila nemalé úsilí a finanční prostředky na pořízení unikátního širokoúhlého masteru filmu V říši stříbrného lva (který s radostí odkoupil zahraniční distributor) a místo vděku ji čeští příznivci mayovek odměnili naštvanými reakcemi na posunutí plánovaného data vydání, které bylo zapříčiněno právě upřednostněním kvality. Je naprosto logické, že distributor nebude vynakládat zvláštní péči, natož finance na získání nejlepších masterů, když to koncoví uživatelé nedokážou ocenit.

Hon za cenou/hon za novinkou

Stejně nevděčné prostředí je na českém trhu i pro bonusovou výbavu a samotnou lokalizaci disků. Zatímco v zahraničí se bonusy či překlad titulků stávají důvodem pro upřednostnění konkrétní edice před jiným vydáním (např. starší verze či disk dostupný z ciziny přes internetové obchody), v České republice se zdá být jediným rozhodujícím faktorem pro koupi číslo na cenovce. Nadšenci, kteří ocení dobrý překlad či přítomnost dodatečných materiálů, sice svá hodnocení stran provedení disků vehementně ventilují na diskusních fórech, ale z hlediska trhu představují pouze nepodstatnou část kupujících. V počáteční fázi pronikání velkých distributorů na novinové stánky se chvíli praktikovala taktika, že verze ležící vedle denního tisku a cigaret budou holé, zatímco pro fanoušky budou ve specializovaných obchodech dostupné bohatě vybavené edice za klasickou cenu. Fakt, že dnes je pro distributory jednodušší udělat obě vydání prostě totožná než vynakládat peníze na dva masteringy, potvrzuje, že na nadšence se v tomto ohledu se zisky spoléhat nedá.[1]

Přesto se z fanoušků staly dojné krávy distributorů, protože pouze oni v současnosti tvoří první vlnu nakupujících, která skočí po vydání v plastové krabičce za cenu několika set korun, zatímco ostatní si filmu všimnou až ve chvíli, kdy se totožný disk zabalený v papíře objeví na novinových stáncích (případně existují tací, kteří si na „trafikové“ vydání cíleně počkají). V tomto případě ovšem nelze nadšence vnímat jako věrné zachránce filmů, ale naopak coby nesmyslně zaslepenou a zřejmě i minimálně vzdělanou masu, která se hladově sápe po jakékoli předhozené flákotě. Je totiž s podivem, že se společnostem stále vyplácí udržovat v chodu tento stupeň distribuce, aniž cítí potřebu jeho existenci podporovat snížením cen. Lze si to vysvětlovat opravdu jen přítomností dostatečného množství lidí ochotných bezmyšlenkovitě utratit za DVD tři až šest set korun. Přitom stejný film je ve stejnou dobu za výrazně nižší cenu (včetně poštovného) dostupný přes zahraniční e-shopy – nehledě na to, že mnohdy bývají zahraniční edice lepší co do technického provedení, překladu titulků, bonusové výbavy i samotného balení. Když pomineme nutnost mít platební kartu (či znát někoho, kdo ji má), představuje jedinou překážku znalost alespoň jednoho z hlavních západních jazyků, což by dnes mělo být podmínkou absolvování základní školy. Opět, byť tentokráte s více odstrašující silou, se na mysl vkrádá přirovnání zdejšího DVD trhu k pouti, kde také lidé nerozvážně nakupují, co jim přijde pod ruku, ačkoli by v jakémkoli obchodu sehnali srovnatelné či lepší zboží za výhodnější cenu.

Z výše řečeného vyplývá, že na český trh nelze uplatňovat totožná kritéria jako na idealisticky se jevící zahraniční distribuci filmů na nosičích pro domácí užití. Jistěže teoreticky by česká situace mohla vypadat jinak, ale když ze strany samotných koncových uživatelů není cítit potřebu transformace, ba naopak se ukazuje zalíbení v soudobém statu quo, má volání po změně spíše podobu toužebného blouznění. Klíčové ovšem je, že i v na první pohled tristním prostředí stále působí subjekty jdoucí v určitém ohledu navzdory zavedeným trendům. Předně je třeba zmínit masteringovou firmu Brickbox, která díky své práci s materiály dodanými distributory zachraňuje, co se dá (právě jí lze děkovat za milá překvapení, jako byla na české poměry nadstandardní bonusová výbava filmů s Brucem Lee od Vapet Production). Naprosto mimo dominantní směry distribuce se pohybují aktivity vydavatele Zóna, který se zaměřil na distribuci pro „netuctové“ publikum. Díky omezenému nákladu, vysoké ceně a zdůrazňování domácí výjimečnosti vydání (minimalistický design balení, jména překladatelů uvedená na obalech DVD, blog se zprávami o průběhu výroby disků) se mu podařilo eliminovat sféru nevyzpytatelné masy, která hledí pouze na cenu, a vybudovat si okruh vděčných příznivců. Ti výměnou za nepřímo sugerovaný pocit elity svého zásobovatele odměňují bezmezným vděkem. Okruh národnostně či žánrově vyhraněných diváků i odborníků zase ocení aktivity společnosti Řitka video. Každoročně na český trh uvádí desítky italských, japonských či ruských titulů, které doposud nikdy mimo zemi svého vzniku na DVD nevyšly. Sice se z tradičního, a naštěstí přežitého hlediska jedná o „druhořadé“ snímky, ale podávají důležité svědectví o šíři produkce a proměnách stylu v příslušných národních kinematografiích.

Přes všechno výše řečené má ale stav české DVD distribuce jeden pozitivní následek, a to pro historii domácí kinematografie. Díky ekonomické síle distribuce prostřednictvím novinových stánků je dnes za vyloženě lidovou cenu dostupných stále více československých a českých filmů, které navíc díky restaurátorským a archivačním aktivitám Národního filmového archivu, Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie a Bontonfilmu vycházejí v dobrém technickém provedení a mnohdy i doplněné o textové či audiovizuální bonusové materiály. Je samozřejmě možné lkát nad konkrétním výběrem českých filmů k vydání a s tím spojeným upřednostňováním diváckých titulů, ale to nemění nic na tom, že alespoň v jedné podoblasti distribuce lze vydání podrobovat i nárokům technické kvality. Příznačně se však také jedná o část distribuce, která je díky státním dotacím nejméně závislá na ekonomických kauzalitách, a může si tudíž takovýto luxus dovolit.

  • Poznámky:
  • 1. V současnosti zkoušejí zahraniční studia a přes ně nepřímo i zdejší velcí vydavatelé pomocí přidaných bonusů motivovat diváky ke koupi Blu-ray vydání místo DVD. U disků s filmy ve vysokém rozlišení mohou přidané kvality přispět k přiklonění se k modrým krabičkám, ale nehrají výraznou roli v rozhodování se mezi dvěma vydáními na stejném nosiči – alespoň ne v českém prostředí, kde je rozhodující pouze cena.

Přečteno 11534x

Článek vyšel v časopise Cinepur #69, květen 2010.

Toto číslo Cinepuru si můžete objednat v obchodě.

Sdílejte na Facebook.com

Vytisknout článek

Ohodnoťte článek

Aktuální hodnocení článku
1.2 /91

Hodnocení na škále 0-5, vyšší číslo představuje lepší skóre.


komentáře

    přepište kód:

boogieman  (16.7.2010 18:48)

Systém pay per view sa aj mne z budúcich alternatív pozdáva najviac. Výhodou je, že sa dajú nájsť poskytovatelia takýchto služieb ktorý sa zameriavajú na nemainstreamovú produkciu ako napríklad http://www.theauteurs.com/ . Mimoriadne zaujímavý projekt. A k dvd: myslím, že ešte pár rokov prežije, predovšetkým kvôli nemainstreamovému trhu kde je spomínaný fetiš ešte na vyššej úrovni ako u bežne dostupných komerčných filmov. Je to vidieť napríklad u Criterionu, ktorý je stále mimoriadne životaschopný. V poslednej dobe prešli na model kde ponúkajú na výber medzi DVD a Blu-ray u každého novovydaného filmu(napr. By Brakhage anthology - mimoriadne chválihodný počin, musel som urobiť reklamu :) ). Nutno dodať, že za rovnakú cenu, čo núti k zamysleniu nad kúpou Blu-ray prehrávača, nakoľko filmy na tomto disku vyzerajú skvostne. Tak či tak, nemyslím že distribúcia fyzických médii v blízkej dobe zanikne - a to ani napriek službám pay per view. Je skvelé mať na výber :)

Mbuna  (14.7.2010 22:30)

Ono to ještě souvisí s takovou věcí, že vlastnit film je věc poměrně nedávná z hlediska dějin kinematografie, a nikde není psáno, že vydrži věčně. Nakonec ta trefná poznámka o DVD v poličkách má něco do sebe. Mluvím teď o systémech "Pay per view" mezi videopůjčovnou a online kinem. Neviděl jsem žádné statistiky, ale stačí se rozhlédnout kolem a vidíte, že papírové edice úplně zničily videopůjčovny. Co ale dělat, až se celá dostupné archivy úplně vytěží? Kde sehnat film, který byl přílohou týdeníku Reflex před rokem a půl? Osobně bych se z diváckého i prakticky odborného hlediska spíš přikláněl k distribuce poplatkem za shlédnutí, ale čert ví, kam zase masy udají směr.

pkkoblih  (14.7.2010 21:25)

DVD fetiš asi jen tak nezmizí, ten bych ještě ke všemu rozdělil na dva tábory ( pokud do toho nebudu zatahovat nelegální stahování), jeden tábor, který nedá dopustit na DVD v plastovém balení s údajně lepším přepisem s hafo bonusy. Druhý tábor - ten nakupuje výhradně v trafikách v papírovém balení, téměř bez bonusů a s všelijakém přepisu. Stačí si pročíst diskuse jak na CSFD tak třeba na Lopuchu, kde se vedou " války" typu : tenhle "papírák" mám za pade a ty jsi za stejný film vyhodil tři kila, přitom jde o ten a samej přepis jen s okleštěnýma bonusama.... nebo kupuju plastový DVD, jelikož to pěkně vypadá na mé poličce....nemám problém vyhledat v té změti určitý titul... ten film má lepší barvy...a co, že za to dám pětibábu, vždyt' druhý disk je plný bonusů a otitulkovaných !!! To, že z těch kvanta přispívajících si nakonec koupené DVD ani nepustí a mrsknou ho rovnou do poličky, protože ted' na něj jaksi nemají čas, to už ani nerozebírám. Ale jak o něco níže píše Oto Horák - je nutné jít s dobou. Tudíž, zahodit svou sbírku DVD a vrhnout se na nové médium - Blu-ray. Lepší obraz, lepší zvuk, kvanta bonusů ...Není už třeba ani zvednout zadek, protože Blu-ray je lepší, než projekce v kině. Mrkněte se např. na stránky HDMagu, jak některým stačí málo a stanou se ovečkama trhu. Ještě, že tenhle druh lidí ten trh má. Aspon' má kde prašulky z koho ždímat. Dokud ovšem nepříjde čas a nebude nutné přijít s dalším, ještě lepším, médiem.

koleso  (14.7.2010 19:09)

To je sice pravda, ale pořád platí, že televize s DVD přehrávačem je pořád mnohem snáz ovladatelná než počítač a nabízí v domácnostech furt ještě nejkvalitnější obraz. Navíc vyhledávání informací na netu je relativně namáhavá činnost a spousta lidí si ji ráda odpustí. Knížky ostatně taky vycházej většinou tištěný na papíře, i když by je bylo možné distribuovat i na méně prehistorických platformách.

Mbuna  (14.7.2010 17:31)

No právě, Že ten fetiš, kterému jsem nikdy moc nerozuměl... všechny ty DVD bonusy, tištěný obal s uvedením překladatele, nějak jsem to úplně nechápal. U nás třeba žádná významná videodistribuce online nefunguje, ale iTunes, NBC, Amazon... a další vlastně dávají jen video a úplně to stačí. V prostředí internetu najednou není potřeba nejaké luxusní vydání vyrábět, protože ne síti už vlastně všechny informace a souvislosti jsou.

Zdeněk H.  (14.7.2010 10:11)

Zajímavý pohled. Alternativní cinefilní fetiš - DVD - pomalu zmizí. Dá se počítač cinefilně fetišizovat?

Oto Horák  (13.7.2010 23:09)

Škoda, že české filmy šedesátých let nevyšly společně a důstojně v jedné edici, tak jako na Slovensku v DVD edícii Slovenského filmového ústavu a denníku SME Slovenský film 60. a 70. rokov. Jinak se obávám, že předřečník má pravdu: DVD a jeho různé variace půjdou dříve (to nejspíš) či později do kopru. Všechno budeme dělat přes "mobilní počítač", zřejmě i splachování na záchodě. Z mého hlediska je to idiotské, ale co dělat: pokrok a obchodníky nezastavíš.

Mbuna  (11.7.2010 09:21)

Přečetl jsem si poctivě všechny komentáře odzadu a nějak mi tady chybí soudná rozvaha o tom, že DVD distribuce tak-jak-teď-vypadá je posledním smrtelným stádiem média DVD. Disputace o tom, jestli je lepší vydávat na stánku jako příloha časopisu Aha, nebo v internetovém obchodě, mi přijde úplně zbytečná, když stále nikdo nechápe, že DVD čeká osud magnetofonové kazety a navoněný Bluray disk to nezachrání. Viz například tento náhodně nalezený graf... http://www.ecommercetimes.com/images/article_images/66368-chart1.png

pkkoblih  (11.7.2010 09:04)

Jestli on ten pan Holý zde nepřispěl až po šesti týdnech proto, že tento článek vyšel on-line teprve před pár dny. Nebylo by možná lepší, aby do některého z příštích vydání Cinepuru, napsal o situaci zdejší distribuce DVD někdo, kdo má aspon' trošku přehled a o Bontonfilmu neslyšel jen z rychlíku? Je sice fajn, že si to tady chlapci "vyříkají", ale kolik čtenářů si to tu přečte? Petr Soukup ten přehled určitě má ( myslím, že nikdo jiný takový tady není, který se už tolik let zabývá intenzivně DVD distribucí), tak co požádat o spolupráci právě jeho? Ještě pro pana Flígla: To, že budete vlastnit dotyčná poškozená DVD ještě vůbec nic neznamená ( vy ty chyby vidět třeba vůbec nemusíte) ale zkuste se občas mrknout na stránky Nostalghia. cz nebo už tolikrát zmin'ovanou Zónu, kde příspěvků o přepisech DVD vydaných Bontonfilmem, je hned několik .

zóna  (11.7.2010 00:07)

JFL: Už jen pro pořádek (neb bych nerad, aby naše zdejší polemika působila vážněji, než byla míněna, natož jako nějaká "svatá válka"). Váš text v Cinepuru vyšel na konci května. Přečetl jsem si ho, a zareagoval jsem na něj třívětou ironickou glosou u sebe na Zóně, publikovanou 28. května (http://zona.bloudil.cz/index.php?id=2700). Tím jsem to pro sebe považoval za uzavřené, a abych řekl pravdu, po pár dnech jsem na to i šťastně zapomněl. Proč se dávno poté, po šesti týdnech (6. července), rozhodl téma zde v diskuzi rozdmýchat Zdeněk H. (viz druhý post zde v komentářích, úplně dole) netuším, i tady jsem se to zprvu snažil zahrát do autu a nijak jsem se do té debaty "nedral", a své výhrady k vašemu článku jsem napsal až po čtyřech dnech, ve chvíli, kdy jsem k tomu byl vámi výslovně vyzván (post z 10.7. v 11:32). Jo, a pokud jde o to "maximální docenění", kterého se podle vás domáhám. Věřte tomu nebo ne, ale v určitém (starším) věku se v hlavě něco zlomí a člověku přestane záležet na tom, co si o jeho práci myslí druzí a jeho hlavním kritériem se stane to, jak se svou prací obstojí sám před sebou... Takže v případných textech o mých discích mi nijak nevadí, když je někdo dostatečně nevychválí (na Zónu jsem - bez jízlivého komentáře - vždy linkoval odkazy na všechny vyšlé recenze zóních DVD, jak na ty nadšené, tak na ty rezervované i nespokojené) a k reakcím mě spolehlivě vybudí jen 2 typy textů: evidentně motivované "zlou vůlí" (text Davida Čeňka v A2) nebo odfláknuté.

JFL  (10.7.2010 21:49)

zóna: K tomu druhému bodu, o kterém píšete, jsem se vyjádřil ve druhé větě příspěvku z 16.55. Argumenty stran Bontonfilmu přijímám. Nebyl jsem si konkrétních věcí, které uvádíte, vědom, protože příslušné disky nevlastním a vycházel jsem pouze z kvality disků, které mám. Když upozorníte na konkrétní chyby tak, že uvedete věc na pravou míru, pak své pomýlení přiznám. Nejsem vševědoucí a ujišťuji vás, že o české DVD distribuci jsem text napsal na vyžádání, ne protože se považuji za odborníka. Proto také text osobně nepovažuji za analytický a odborný. PS: Opravdu chápu, že za své aktivity chcete maximální docenění. Tahle věta nemyla myšlena jízlivě a neměla být vnímána s jakýmkoli hodnoícím tónem.

zóna  (10.7.2010 19:33)

pkkoblih (18:00): Mistrovská psychoanalýza mých ufňukaných vnitřních běsů! Máte můj nehynoucí obdiv.

zóna  (10.7.2010 18:07)

Jen technická poznámka: můj předchozí post je reakcí na příspěvek Jiřího Flígla (JFL), nikoliv na příspěvek pkkobliha.

zóna  (10.7.2010 18:04)

Chápu, že schází-li v diskuzi argumenty, hodí se "protivníka" difamovat či se snažit odvést pozornost stranou, proto, kdybychom se bavili tváří v tvář, a ne písemně, zareagoval bych na vaše řečnické figury o "maximálním docenění" a "nedostatečně uctivém označení" pobaveným pozdvižením obočí a uštěpačnou poznámku o "notně chabé podpásovce"... Ale zpátky k meritu věci. Vypsal jsem (komentář ze 13:50) dva body, které mi ve vašem textu o Zóně věcně vadí. K bodu prvnímu jste se v komentáři (16:55) vyjádřil tak, že si za formulacemi v článku stojíte, protože Zóna si okruh vděčných příznivců vybudovala "právě těmi povrchními znaky", které jste v článku vyjmenoval ("vysoká cena, design balení, jména překladatelů na obalech, blog" atd.). Můj názor na to je odlišný (vysvětlil jsem ho v komentáři ve 13:50), nezbývá tedy než nechat verdikt o tom, kdo z nás dvou je blíž realitě (a zda tedy mé ironizování vašeho textu bylo či nebylo případné), na případném čtenáři této diskuze. K bodu druhému, který jsem ve svém komentáři označil za mnohem DŮLEŽITĚJŠÍ (totiž že jste ve svém článku, v němž rozebíráte "mapu české distribuce DVD", pominul specifický způsob distribuce DVD Zóny, umožňující vydávat minoritní produkci), jste se ve svém komentáři nevyjádřil VŮBEC. Ponechávám opět na čtenáři, ať si přebere sám proč... A ještě k posledním větám vašeho komentáře, o tom, jak si "vybírám to, co se mi hodí" a zlovolně "si z věty, kde jsou zmiňovány tři subjekty, vyberu jen jeden". Prosím pěkně, vybral jsem si z těch tří ten, u nějž je NESMYSLNOST vašeho konstatování o "restauračních aktivitách" při přípravě a vydávání DVD NEJOČIVIDNĚJŠÍ. Bontonfilm je totiž bezkonkurenčně nejbarbarštějším vydavatelem českých filmů (řada filmů, které na DVD vydal, je takřka na trestní oznámení - např. Adelheid), který nejen nikdy při přípravě DVD nic "nerestauroval", ale který do vydání DVD nikdy nevrazil ani haléř navíc nad nejnezbytnější authoringové minimum (jeho příprava DVD vypadá obvykle tak, že převezme existující archivní master, a "překlopí" ho na DVD přesně v tom stavu, v jakém ho dostal - je-li někdy na nějakém bontonském DVD nějaká "čistící" práce navíc, pak ji jako třeba u Údolí včel udělali technici v authoringové firmě zadarmo a ve svém volném čase, protože nemohli přenést přes srdce, v jakém děsivém stavu měl film vyjít). Z tří subjektů, které jmenujete, se o zásluze na "restaurování" filmů pro DVD dá mluvit jen u NFA (který na přípravách DVD starších českých filmů kooperuje s FEXem), přínos vámi jmenovaného Státního fondu je takřka nulový (jestli se nepletu, tak za "restaurační" aktivitu Fondu by šlo se zaťatými zuby považovat snad jen grant na renovaci Špátových filmů) a u Bontonfilmu jste už totálně mimo mísu (viz výše). Jistě, papír snese všechno, ale píšete-li do odborného periodika text, který se tváří analyticky a odborně, nemělo by se stát, že jsou v něm hrubé faktické chyby, natož abyste se později cítil dotčen, že vás na ně někdo upozorní.

pkkoblih  (10.7.2010 18:00)

Koukám, že Flígl to schytal za všechny trumpety, kteří neumí ocenit práci pana Zóny. Rozhořčenost nad článkem v A2 jsem ještě pochopil, ale tady tohle není nic jiného, než bolestínský výkřik, obyčejná ufn'ukanost, frustrace z toho, že za tu práci, kterou do toho vkládáte, by těch nakupujících, kteří vám poklepou po ramenou, mohlo ( mělo) být víc. To se raději na to vydávání vykašlete. Hádám, že prostor pro článek pana Flígla, nebyl nafukovací.

JFL  (10.7.2010 16:55)

Chápu, že za své aktivity očekáváte maximální docenění. Jenže vězte, že jsem se chtěl věnovat i dalším distributorům, takže to, co popisujete jako hlavní specifikum své produkce, jsem si dovolil shrnout souslovím o eliminování sféry nevyzpytatelné masy. O kvalitě přepisů a bonusové výbavě jsem se zmiňoval v textu dříve, tudíž i tento ohled jsem si dovolil přejít nedostatečně uctivým označením, že Zóna stojí naprosto stranou dominantních směrů distribuce. Ano, je to povrchní a máte samozřejmě právo to ironizovat. Já také netvrdím, že text je dokonalý a že říká naprosto všechno a v plné šíři. A ano, opravdu si myslím, že právě těmi povrchními znaky si Zóna vybudovala onen okruh příznivců. Jinak si nedokážu vysvětlit, že třebas FilmX či kolekce B-kult nemá tak věrné následovatele. Již z předchozích reakcí zde a v diskusi A2 jsem si všiml, že si vybíráte to, co se vám hodí. Je zajímavé, že si z věty, kde jsou zmiňovány tři subjekty, vyberete jeden. Jestli se nepletu, přese všechno je to pořád Bontonfilm, kdo disky s českými filmy vydává, takže je adekvátní ho v tomto kontextu uvést.

zóna  (10.7.2010 13:50)

JFL (chápu správně, že jste autor textu Jiří Flígl?): Za prvé, nic proti vaší metodě "předložit mapu české DVD distribuce z hlediska jejích ekonomických tendencí", rozhodnete-li se ale charakterizovat ve svém textu některé z vydavatelů, neměl byste tak činit nejen povrchně, ale vysloveně směšně. Opravdu si myslíte, že Zóna si, jak píšete, "vybudovala okruh vděčných příznivců", díky tomu, co pojmenováváte takto: "omezený náklad", "vysoká cena" a "minimalistický design balení, jména překladatelů uvedená na obalech DVD a blog se zprávami o průběhu výroby disků"? Je tohle podle vás opravdu "nepovrchní" charakteristika DVD-snažení Zóny? Troufnu si odhadnout, že pokud si Zóna "vybudovala okruh vděčných příznivců", pak kvůli něčemu zcela jinému - kvůli zřetelně vyprofilovanému edičnímu plánu ("duchovní film" neboli Tarkovskij, Olmi, Bresson, Paradžanov, Rivette atd.), kvůli maximální péči o technickou kvalitu přepisů a bonusového materiálu (některé disky Zóny - např. Oběť či Nostalgie - jsou ve splnění obou jmenovaných kritérií srovnatelné s produkty těch zahraničních společností, které ve svém textu jmenujete jako nedostižný vzor) a též kvůli (možná nejen v tuzemském kontextu) unikátní péči o kvalitu překladu titulků (jak v osobnostech překladatelů, tak v následné práci s překlady). Pokud ve svém textu tohle nepovažujete za potřebné zmínit, a místo toho nabídnete výše citovanou "analytickou" pasáž o "minimalistickém designu balení", nedivte se, že jsem podlehl nutkavé potřebě váš text ironizovat... A za druhé (a to je mnohem důležitější). Přijměme teď vaši optiku, že jste chtěl "předložit mapu české DVD distribuce z hlediska jejích ekonomických tendencí". Pak mě ovšem zaráží, že jste u Zóny nezaznamenal to, čím se tuzemským distribučním trendům zcela VYMYKÁ - totiž že jako jediný český vydavatel DVD vědomě na oficiální distribuci rezignovala a svou produkci si prodává sama, v totálně omezeném prodejním okruhu (vlastní e-shop + 1 kamenný obchod v Praze). A neučinila tak proto, aby byla "originální", ale proto, že právě toto "vystoupení" z distribuce a s tím spojené ušetření cca 25 % prodejní marže umožnilo v podmínkách malého českého trhu půl druhou desítku takto nekomerčních a prodejně zcela minoritních titulů vůbec vydat a jakžtakž ufinancovat. Je-li váš text v Cinepuru o "specificích české distribuce DVD" a má toto dokonce vetknuto ve svém názvu, nemůžete se pak divit, že mi pasáž věnovaná Zóně, v níž toto docela zásadní "ekonomické specifikum" vůbec nezmíníte, jako povrchní přišla. A teď úplně nechávám stranou další části vašeho textu - např. slovní spojení "RESTAURÁTORSKÉ a archivační aktivity ... Bontonfilmu" (sic!!!!) v posledním odstavci mi coby člověku, který o v tuzemsku vydaných DVD píše 9 let den co den, fakt málem přivodilo zástavu srdce...

JFL  (10.7.2010 11:32)

zóna: Ironie komentáře k tomuto textu na Zóně říká mnohé. Například nepochopení smyslu textu, ve kterém záměrně zaznívají pouze dva filmové tituly - jeden protože byl v jistém ohledu přelomový (nikoli svými kvalitami, nýbrž pro směřování distribuce) a druhý protože představoval co do práce distributora lokální unikát. Cílem textu není hovořit o tom, kdo co vydává, nýbrž předložit mapu české DVD distribuce z hlediska jejích ekonomických tendencí (ve smyslu vztahu mezi vydavateli a zákazníky). Když tento text považujete za povrchní, zajímalo by mě, co by podle vás bylo při zachování cíle a rozsahu adekvátní a nepovrchní?

Jan Vycital  (10.7.2010 10:55)

The Revenge of the Nerds II - Nerds in Paradise

pkkoblih  (9.7.2010 22:51)

Mám trošku pocit, že jeden mluví o koze, druhý o voze, bohužel v tom jedu taky. Jako pravidelný čtenář stránek Zóny si pamatuju, že se Petr Soukup v jednom příspěvku zmínil o blábolech, které v A2 napáchal pan Ćeněk, tudíš link pana Holého jsem považoval právě za zmíněný příspěvek, což mi tak trošku ( částečně ) potvrzovaly i řádky pana Soukupa ze 7.7. Pak ale nechápu, o čem vy dva se bavíte? Dotčenost nikde nevidím, na druhou stranu zas zcela nechápu, jakou povrchnost má pan Soukup na mysli? Každopádně, Z. Holý příspěvkem ze 7.7. nejspíš otázku položil. Ohledně zdejšího článku je snad to, že paradoxně je mnohem slabší, než ten, který napsal David Ćeněk v A2. Ano, je to nemotorně napsáno, s jednou velkou faktickou chybou, ale pod povrch jde mnohem hlouběji.

zóna  (9.7.2010 20:17)

Zdeněk H.: Nick "pkkoblih" znám jen jako jednoho ze zdejších diskutujících a nic s ním společného nemám, tak nějak nerozumím, proč mě s ním směšujete. Pokud vám mám na něco "odpovědět", rád tak samozřejmě učiním, ale nevím, na co mám odpovídat, protože ve vašich postech mně zde dosud adresovaných (ať hledám jak hledám) žádné otázky nevidím. :)

Zdeněk H.  (9.7.2010 19:59)

"bude lepší vyčkat, zda vám to nevysvětlí on osobně" "pan Soukup NÁM asi bohužel nic neodpoví" ale raději už to nechme být.

zóna  (9.7.2010 19:54)

Zdeněk H.: Pardon? Nač jsem vám "neodpověděl"? Odpověděl jsem vám 7.7. v 11:41 a od té doby jste se mě na nic neptal.

Zdeněk H.  (9.7.2010 19:32)

Tak pan Soukup nám asi bohužel nic neodpoví a diskuse v A2 se číst nedá (začal jsem odzadu a skoro jsem nenatrefil na nic věcného, jen nekonečné osobní útoky). Tedy nic kromě neargumentovaného tvrzení, že text je povrchní (nebo alespoň k vydavatelství Zóna) jsem se nedozvěděl. Škoda.

pkkoblih  (7.7.2010 15:39)

Jejejej. Zdá se, že vážně nevíte, která bije, tudiž, abych nemluvil za pana Soukupa, bude lepší vyčkat, zda vám to nevysvětlí on osobně. A tak nějak všem, kteří nevědí, o čem je řeč. Každopádně, pokud se tak nestane , žádám vás podruhé, abyste si přečetl diskusi v A2 ( především komentáře pana Soukupa) a třeba vám už konečně svitne.

Zdeněk H.  (7.7.2010 15:12)

Aha, diskusi v A2 jsem nečetl, článek mi přišel jako plácnutí do vody, tak jsem ho dál nerozlikával. Popravdě, raději si čtu něco zajímavějšího. Ale jak to souvisí se Cinepurem? Můžete mi to přiblížit? Díky.

pkkoblih  (7.7.2010 15:00)

Ćemu nerozumíte ?? To je vážně takový problém s vaší kvalifikací pochopit, v jaké části svého článku pan Ćeněk v A2 lže? A pak se příjde do diskuse omluvit stylem, že to nakonec žádná omluva není? Přečtěte si ještě aspon' dvakrát diskusi pod článkem, především názory pana Soukupa a pokud vám neblikne ani tentokrát ( nebyl byste první, redakce dělala mrtvého brouka po celou dobu), pak bůh s vámi.

Zdeněk H.  (7.7.2010 14:46)

Mohli byste být konkrétnější? Podruhé předem děkuji.

pkkoblih  (7.7.2010 13:40)

Za cca dva měsíce mě čeká rozhodnutí, zda-li prodloužím předplatné Cinepuru, ale poslední čísla, která jsou vážně bez chuti, mě spíš našeptávají, že to už bohatě stačilo. Ti, kteří do časopisu dlouho přispívali, už nepřispívají a ta nová groups je celkem o hovně. Fila odešel, měl bych jásat, ale pořád lepší ty jeho cinty, než to, co tam vychází nyní ( jako příklad uvedu 3/4 obsahu posledních čísel). Zden'kovi Há, bych doporučil vyhledat si zmíněný článek, ale především pak také diskusi v A2, rozhořčenost Zóny zcela chápu. Stačí nebýt pořád zahleděn jen do sebe a občas si zjistit, jak se věci mají. A pokud to nezvládnu, pak se aspon' umět omluvit.

zóna  (7.7.2010 11:41)

Zdeněk H.: OK, takže nejprve jsem "nepochopil", a teď jsem pro změnu "dotčený". Zkuste mi něco dalšího (podobně neexistujícího) PODLOŽIT ještě potřetí, třeba se "do třetice" konečně trefíte. A in margine - že o discích Zóny vyšel blábol v A2 mě (z hlediska tradice tohoto periodika) nepřekvapilo, v Cinepuru jsem přiznám se (coby letitý čtenář, vlastně předplatitel) podobnou povrchnost nečekal. Cítíte-li vy v Cinepuru právo podobnou povrchnost publikovat, ctěte i mé právo si v "mém periodiku" z té povrchnosti "dělat prdel". Psáno jen v dobrém.

Zdeněk H.  (7.7.2010 07:06)

Nic jiného než dotčení nevidím, ale velmi rád se to dozvím. Díky.

zóna  (6.7.2010 23:59)

Zdeněk H.: Mnohem větší škoda, že vy jste nepochopil smysl (a důvod) "komentátorovy" ironie.

Zdeněk H.  (6.7.2010 23:24)

http://zona.bloudil.cz/index.php?id=2700 Škoda, že komentátor nepochopil, že ho nikdo nekritizuje.

Jaroslav Vávra  (6.7.2010 14:39)

Škoda, že autor opomněl edice FilmX a Edici Platinum, které jsou baleny v digipacku.

POSLEDNÍ ČÍSLO

Cinepur #146

#146

duben 2023DALŠÍ ČLÁNKY


DALŠÍ Z RUBRIKY glosa

KVIFF: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o sexu, ale báli se to natočit

Cannes: Západ, Východ i Asie by potřebovaly vyšetřit

Cannes: Trojúhelník ambicí bývalého vítěze

Cannes: Ženy spoutané korzety a šílenstvím

Rizika pod povrchem / Rok 2017 v české filmové distribuci 2

FAMU jako zážitková agentura. A co dál? I. část

FAMU jako zážitková agentura. A co dál? II. část

Zamést si před vlastním prahem


POSLEDNÍ ČLÁNKY AUTORA

Blaxploitation jako paralelní kultura / Paradoxy a mnohoznačnosti jedné filmové kategorie

Čím je člověk v systému? / Parazit

Hardcore Henry / Na YouTube do kina

Cirkus Bukowsky / This Is a Man’s World

Šílený Max: Zběsilá cesta / Zřete jej!


RUBRIKY

anketa (33) / český film (119) / český talent (39) / cinepur choice (33) / editorial (121) / fenomén (83) / festival (117) / flashback (19) / fragment (18) / glosa (244) / kamera-pero (18) / kauza (1) / kniha (134) / kritika (1126) / mimo kino (194) / novinka (829) / pojem (36) / portrét (54) / profil (101) / reflexe (27) / report (152) / rozhovor (187) / scénář (4) / soundtrack (90) / téma (1042) / televize (140) / událost týdne (294) / videohra (85) / web (46) / zoom (174)

Cinepur #69 Tento článek vyšel v časopise Cinepur #69, květen 2010

Z obsahu tištěného čísla:

Laso na diváka / Festival Jeden svět 2010 (Zuzana Raušová, glosa)

Láska z pasáže / Jak Praha dobyla Koreu (a Korea Asii) (Michal Procházka, téma)

Editorial č.69 / O mediálním kalkulu (Lucie Česálková, editorial)

Pandora: had v trávě? / Fikční svět, narativní strategie a panství ideologie v Cameronově Avatarovi (Matěj Metelec, zoom)

I Love You Phillip Morris / Teplý a teplejší (Tomáš Stejskal, kritika)

Menzelův Hrabal aneb poezie normalizace (Kamil Činátl, zoom)

+ více...