Cinepur / Časopis pro moderní cinefily

Historický (ne)realismus ve filmu / Od Robina k Rublevovi a zase zpátky

téma: Dějiny na plátně / Veronika Lišková / 31. 3. 2011

Úsvit kinematografie neoddělitelně provázela víra v možnost využít nově vznikající médium pro neutrální vědecké zkoumání. Již samotný zrod chronofotografie poháněla touha poprvé zachytit jednotlivé fáze pohybu lidí a zvířat, jež jsou pouhým lidským okem nepozorovatelné. Prvním vysokorychlostním fotografům jako byl Muybridge či Marey přitom při jejich práci šlo v první řadě o vědecký experiment, nikoli o umělecký počin. Otázka, zda má kůň v klusu v určitý okamžik všechny nohy ve vzduchu, byla mnohem palčivější než možná estetická dimenze vzniklých sériových obrazů. Netrvalo však příliš dlouho a nadšení vědců vystřídala značná rezervovanost. Byli to pak především zástupci společenských věd, kteří jako první začali zpochybňovat filmový obraz jako zdroj schopný poskytnout čistý a objektivně vypovídající přepis reality. I tak výrazní propagátoři využití vědy ve filmu jako byla antropoložka Margaret Mead programově hlásali, že data získaná filmováním musí být po svém vyhodnocení redukována do písemné podoby. Obrazy zachycené natáčením tak měly být podrobeny analýze a převedeny do vědecky akceptovatelného, tedy psaného jazyka. Lpění na písemné referenci tak navzdory novým možnostem obrazového záznamu skutečnosti zůstalo nedílnou charakteristikou většiny společenskovědních akademiků. Psané slovo si udrželo monopol důvěryhodného zachycení zkoumaných problémů, jenž může jako jediné poskytnout vědci potřebný odstup.

Tento článek není k dispozici online. Můžete si jej přečíst v tištěném čísle Cinepuru.

Cinepur #74

Článek vyšel v časopise Cinepur #74, březen 2011.

V tomto čísle mimo jiné najdete... Na jaké festivalové filmy se nedá dívat? / Berlinale 2011 (Viktor Palák, glosa) • Vyprávěj mi něco / …nebo radši ne (Šimon Dominik, televize) • Norské dřevo / Hledá se emo (Tomáš Stejskal, kritika) • Spřízněni smutkem / Filmové dokumenty o Janu Palachovi (Jan Kolář, téma) • Fighter / Boxerova (k)řeč (Aleš Stuchlý, kritika) • Ivan Hrozný (Tomáš Hála, dvd) • a další.

Obsah čísla / Koupit

POSLEDNÍ ČÍSLO

Cinepur #122

#122

duben 2019DALŠÍ ČLÁNKY


DALŠÍ Z RUBRIKY téma

Úvod k tématu: Autor ve 21. století

Úvod k tématu 120: Muž ve filmu

Úvod k tématu 119: FAMU

Úvod k tématu 118: Neonoir

V koloběhu krizí a proměn / Poznámky k vývoji argentinského filmu

Úvod k tématu č. 117 / Cine latino

Úvod k tématu 116: Jan Švankmajer

Úvod k tématu 112: České filmové obrození?


POSLEDNÍ ČLÁNKY AUTORA

Festival Jeden svět / Od lidských práv k novým médiím

Medvědí ostrovy / Mráz a sníh, sníh a mráz


RUBRIKY

anketa (24) / český film (81) / český talent (33) / blu-ray (12) / cinepur choice (34) / dvd (121) / editorial (96) / fenomén (72) / festival (80) / fragment (18) / glosa (213) / horizont (29) / hudba (24) / kauza (33) / kniha (116) / komiks (10) / kritika (785) / minikritika (112) / nekrolog (1) / novinka (713) / objev (3) / pojem (36) / portrét (10) / profil (104) / reflexe (24) / report (106) / rozhovor (158) / scénář (4) / soundtrack (43) / téma (885) / televize (99) / tisková zpráva (1) / událost týdne (232) / video (2) / videoart (16) / videohra (60) / web (42) / zoom (156)